Home / Tag Archives: สินเชื่อบ้าน

Tag Archives: สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อโฮมพลัส ธนาคารธนชาต

banner-home-plus-550px

ไฮไลท์ รายละเอียด สินเชื่อโฮมพลัส สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อบ้านธนชาต ด้วยการผ่อนแบบสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกินระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อที่มีในปัจจุบัน คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ...

Read More »

ธนชาตต่อฝัน ธนาคารธนชาต

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99

รายละเอียด หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด วิธีการสมัคร เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ช่องทางการสมัคร ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หมายเหตุ – ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ถาม-ตอบ 1. ถาม สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน คือ อะไร ตอบ เป็นบริการสินเชื่อบ้านสำหรับซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ โดยให้กู้ได้นานสูงสูดถึง 40 ปี (หรือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ อายุลูกค้าต้องไม่เกิน 70 ปี) 2. ถาม หลักประกันประเภทใด ที่สามารถขอสินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝันได้ ตอบ ธนาคารเปิดรับหลักประกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ยกเว้น คอนโดมิเนียม อาคารชุด และอาคารพาณิชย์ 3. ...

Read More »

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารออมสิน

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0

กู้ได้สูงสุดถึง 100% เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์ สัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จเงินดาวน์ สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า) หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี) หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้ กรณีไถ่ถอนจำนอง สำเนาโฉนดที่ดิน/หรือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสัญญาต่อท้ายจำนองกับสถาบันการเงินเดิม หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ ใบเสร็จการผ่อนชำระเดือนสุดท้าย Statement ก่อนผ่อนชำระย้อนหลัง 1 ปี จุดเด่นของบริการ กู้ได้สูงสุดถึง 100% ระยะเวลากู้นานสูงสุด 35 ปี ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 35 ปี วัตถุประสงค์การกู้ ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผุ้กู้หรือคู่สมรส เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคุ่สมรสจากสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีกู้เพื่อที่อยู่อาศัย แบบที่ ...

Read More »

ออมดี มีบ้าน ธนาคารธนชาต

banner-home-saving-2-550px

รายละเอียด ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบัน สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home ลดดอกเบี้ย 0.15% หรือ ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home Plus ลดดอกเบี้ย 0.25% * Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย ...

Read More »

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

310_hilight_th_150408114949

อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าลูกค้าทั่วไป กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก) นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้านฯ /ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามเงินเดือนที่เพิ่ม (แบบอัตราขั้นบันได) ใช้สิทธิ์ได้ทั้งกู้ใหม่ และรีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น ไม่มี  ค่าประกันอัคคีภัย และค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ ไม่มี  ค่าจดจำนอง1% และค่าดำเนินการสินเชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ) ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา บุตร หรือ พี่น้อง ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท เงื่อนไข MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ...

Read More »

สินเชื่อปลูกบ้าน ธนาคารธนชาต

banner-home-build-550px

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินเปล่าและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายใน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ ...

Read More »

สินเชื่อ Refinance ธนาคารธนชาต

banner-home-refinance

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้าน Refinance เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน ...

Read More »

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ธนาคารทหารไทย

137_hilight_th_160913022752

เมื่อคุณต้องการเงินสดสักก้อน เพื่อนำไปตกแต่งต่อเติมบ้าน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ แต่ไปกู้เงินจากที่อื่นก็จะเสียดอกเบี้ยแพงๆ TMB ขอเสนอให้คุณนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้แล้วมาค้ำประกันกับ TMB เพื่อสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินก้อน ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ สินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการกู้บ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ถ้าคุณมีการกู้บ้านกับ TMB อยู่แล้ว หรือกรณีที่คุณมารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB แล้วต้องการเงินสดสักก้อน คุณก็สามารถ ขอสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากการกู้บ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านได้ทันที ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ ในแต่ละเดือน เพราะเราให้ระยะเวลาผ่อนนานถึง 15 ปี ข้อมูลทั่วไป สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)และคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดอายุสัญญา ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ มูลค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท ...

Read More »

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้านมือสอง

banner-home-used

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณซื้อบ้านมือสอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง และระยะเวลาผ่อนชำระนาน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี เจ้าของธุรกิจ ...

Read More »

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

136_hilight_th_150206121758

ถ้าคุณกำลังผ่อนบ้านอยู่ เคยคิดมั๊ยว่า คุณกำลังผ่อนบ้านที่มีดอกเบี้ยแพงๆ โดยไม่รู้ตัว เพราะเงินที่คุณจ่ายไปแต่ละงวดนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จ่ายเงินต้นส่วนหนึ่ง แต่เงินอีกส่วนหนี่งที่มากกว่าจะถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ย เป็นอย่างนี้ทุกๆ เดือน นั่นแสดงว่าคุณกำลังจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่นั่นเอง “ตัดต้น ได้มากขึ้น” หรือ “ผ่อนต่อเดือนน้อยลง” ขอแนะนำให้คุณย้ายการกู้บ้านจากที่เดิมมาที่ TMB หรือ ที่เรียกกันว่า “รีไฟแนนซ์บ้าน” จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป “ตัดต้น ได้มากขึ้น” หรือทำให้คุณ “ผ่อนต่อเดือนน้อยลง” ข้อมูลทั่วไป มารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB สิ  ดอกเบี้ยต่ำ แถมไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  ได้แก่ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน สมัครบัตรเดบิต TMB  (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต TMB แล้ว ...

Read More »