Home / Tag Archives: ธนาคารไทยพาณิชย์

Tag Archives: ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB “ประกันชดเชยรายได้” คืออะไร แล้วใครควรทำบ้าง

ประกันชดเชยรายได้ คืออะไร

SCB “ประกันชดเชยรายได้” คืออะไร แล้วใครควรทำบ้าง  คนส่วนใหญ่มักสับสนระหว่าง “ประกันชดเชยรายได้” กับ “ประกันสุขภาพ” เพราะประกันสองรูปแบบนี้ จัดอยู่ในหมวดหมู่ประกันเพื่อการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกัน จึงมีความคล้ายกันมาก แต่ความแตกต่างของประกันสองแบบนี้ก็คือ“รูปแบบความคุ้มครองที่จะได้รับ” “ประกันสุขภาพ” ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ “ประกันชดเชยรายได้” ช่วยรักษารายได้ของคุณเมื่อต้องขาดรายได้จากการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเงินระหว่างรักษาตัว มาทำความรู้จัก “ประกันชดเชยรายได้” เพื่อความคุ้มครองให้เหมาะกับภาระที่คุณต้องการ “ประกันชดเชยรายได้” ถูกออกแบบมาให้คุ้มครองรายได้ ในช่วงที่เจ็บป่วย ไม่สามารถทำงานได้และต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะมีการ “จ่ายค่าชดเชยรายวัน (สินไหมทดแทน)” เงินชดเชยส่วนนี้ “ไม่ใช่เงินค่ารักษาพยาบาล” แต่เป็นเงินที่บริษัท ประกันจ่ายให้แทนรายได้เป็นรายวันตามจำนวนวันที่คุณต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งหากมี การทำประกันชดเชยรายได้ควบคู่กับประกันสุขภาพ ก็จะยิ่งช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาล และอุ่นใจ ได้มากกว่า เพราะยังมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแม้จะยังเจ็บป่วยอยู่ก็ตาม ใคร? ควรทำ “ประกันชดเชยรายได้” หัวหน้าครอบครัว เพราะหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลทั้งตัวเองและสมาชิกภายในบ้าน รวมถึง มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทุกเดือน เช่น ผ่อนบ้าน, ผ่อนรถยนต์, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในครอบครัว ฯลฯ หากหัวหน้าครอบครัวเกิดเจ็บป่วย ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ...

Read More »

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย กล้าคิด ก็กล้าให้

0024f6

เงินกู้ง่าย…เพื่อเจ้าของกิจการ เพิ่มทุน/ต่อยอดได้ สูงสุด 5 ล้านบาท* ผ่อนชำระได้นาน สูงสุดถึง 10 ปี ขอสินเชื่อธุรกิจ มีให้เลือกทั้ง แบบสินเชื่อผ่อนรายเดือน (Loan) แบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (O/D) สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจเล็กๆ เจ้าของกิจการที่ต้องการเงินทุนสูงกว่าหลักประกัน (สูงสุดถึง 200% ของมูลค่าหลักประกัน**) เจ้าของกิจการที่ใช้วงเงินกับสถาบันการเงินอื่นอยู่ และต้องการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เจ้าของกิจการหรือบุคคลทั่วไปที่มองเห็นโอกาสใหม่ๆ เพื่อแตกแขนงธุรกิจ เจ้าของกิจการที่ต้องการสินเชื่อธุรกิจที่ไม่ต้องมีหลักประกัน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และสัตวแพทย์ ที่ต้องการประกอบกิจการ คลินิก หรือร้านยา คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ ผู้ประกอบการธุรกิจ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป  มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอย่างน้อย 1 ปี  มีที่ตั้งกิจการเป็นหลักแหล่ง สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ ได้อย่างชัดเจน หมายเหตุ *  คุณสมบัติและเอกสารประกอบของลูกค้า ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ...

Read More »

สินเชื่อรถคือเงิน – My Car My Cash

004a9c

สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ เป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยลูกค้าที่สมัครสินเชื่อยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยลูกค้าผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์รถยนต์จะโอนกลับเป็นของลูกค้าทันที จุดเด่น วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท* เลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 60 เดือน อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน* รถยังมีขับ เหมือนเดิม ติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย และสะดวก แบบที่เดียวจบที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เงื่อนไขบริการ เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น เงื่อนไขการทำประกันภัย เงือนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ หมายเหตุ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม ...

Read More »

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder)

004a8c

เติมความสุขให้เต็มบ้านด้วยวงเงินที่เพิ่มขึ้น สร้างบ้านในฝันด้วยวงเงินสูงสุด 100%* พร้อมเพิ่มวงเงินตกแต่งบ้าน หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์อีกสูงสุด 30%*   ลักษณะบริการ วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ) วงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 30%* เพื่อตกแต่งบ้าน หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจ ตามเงื่อนไขโปรแกรม Home Builder Plus เบิกจ่ายงวดงานตรงตามเวลา อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว สะดวกรวดเร็วด้วยบริการจากทีมขาย รับเอกสาร เซ็นสัญญานอกสถานที่ คุณสมบัติของผู้ขอกู้ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป ระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี ...

Read More »

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (Home Loan for Professionals)

001bff

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป ลักษณะบริการ 1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน 2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3. ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี คุณสมบัติของผู้ขอกู้ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร อัยการ ผู้พิพากษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป ระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)   ...

Read More »

สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team )

001cf9

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานองค์กร ลักษณะบริการ 1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน 2. ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี 3. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าองค์กร มีทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4. อำนวยความสะดวกในการติดต่อรับเอกสารได้ที่บริษัท หรือฝากเอกสารไว้กับ ทางฝ่ายบุคคลของบริษัทนั้นๆ คุณสมบัติของผู้ขอกู้ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี เงื่อนไข 1. ในบางบริษัทที่มีการช่วยเหลือดอกเบี้ยจ่ายพนักงานจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจากทางฝ่ายบุคคลก่อน 2. ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำและมีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หมายเหตุ * การอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ เอกสารการสมัคร เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ ...

Read More »

สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม ( SCB Home Loan Top Up)

001bf8

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะรายเก่าของธนาคาร ที่ผ่อนชำระเงินกู้บ้านมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ขอวงเงินกู้เพิ่มเติมได้จากส่วนที่ลูกค้าได้มีการผ่อนชำระไปแล้ว ลักษณะบริการ 1. รับวงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 5 ล้านบาท 2. รับเงินเพิ่ม…ผ่อนเท่าเดิม** คุณสมบัติของผู้ขอกู้ 1. เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้าน SCB ที่ใช้บริการสินเชื่อบ้าน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. มีสัญชาติไทย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) เอกสารการสมัคร เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส โปรดแนบ * สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส * ...

Read More »

สินเชื่อเพื่อการเคหะ

บ้านเคหะ

บริการสินเชื่อเงินสดเพื่อการกู้ยืมสำหรับลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อ หรือปลูก สร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อนชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ สินเชื่อเพื่อการเคหะในโครงการ (Mortgage Finance) ที่ธนาคารสนับสนุน รายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ สินเชื่อเพื่อการเคหะนอกโครงการที่ธนาคารสนับสนุน จุดเด่น วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติของธนาคาร ผ่อนนานถึง 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี สามารถของวงเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ “บริการประกันสุข” ได้แก่ กลุ่ม ประกันชีวิต, กลุ่มประกันสุขภาพ และกลุ่มประกันทรัพย์สิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MRR ทำประกันอัคคีภัย พิทักษ์ภัย ได้ตั้งแต่ 2-30 ปี จุดเด่น เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ...

Read More »

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ (SCB Refinance)

0022ba

สำหรับท่านที่มีสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินอื่นสามารถรีไฟแนนซ์บ้านกับสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยบ้านพร้อมวงเงินกู้เพิ่ม สำหรับไปใช้จ่ายส่วนตัว และเสริมสภาพคล่องให้กับท่าน ลักษณะบริการ 1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน 2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3. กู้เพิ่มจากยอดหนี้เดิมได้สูงสุด 10 ล้านบาท 4. ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี* คุณสมบัติผู้กู้ 1. เป็นลูกค้าที่ผ่อนชำระสินเชื่อเคหะกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. มีสัญชาติไทย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) เอกสารการสมัคร เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ...

Read More »

สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan)

001bf4

อยากมีบ้านเป็นของตนเอง เริ่มต้นสร้างฝันวันนี้ เพื่อมอบความสุข ความอบอุ่น และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัว เริ่มต้นชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ ในบ้านใหม่ของคุณด้วยสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์พร้อมให้เงินกู้ซื้อบ้านในฝันของคุณกับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ลักษณะบริการ 1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน 2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3. มีสาขาธนาคารพร้อมให้บริการกว่า 1,000 สาขา คุณสมบัติผู้กู้ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) เอกสารการสมัคร เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ...

Read More »