Home / Tag Archives: ธนาคารทหารไทย

Tag Archives: ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ธนาคารทหารไทย

309_hilight_th_150408115108

เป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญทหาร ที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ โดยผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารฯ กู้ได้สูงสุด 100% ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด ผ่อนสบายๆ ยาวถึง 90 ปี ไม่มี ! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ   เงื่อนไข ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์ต้นฉบับให้ธนาคารฯ เท่านั้น อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด อัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 90 ปี  

Read More »

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

310_hilight_th_150408114949

อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าลูกค้าทั่วไป กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก) นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้านฯ /ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามเงินเดือนที่เพิ่ม (แบบอัตราขั้นบันได) ใช้สิทธิ์ได้ทั้งกู้ใหม่ และรีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น ไม่มี  ค่าประกันอัคคีภัย และค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ ไม่มี  ค่าจดจำนอง1% และค่าดำเนินการสินเชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ) ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา บุตร หรือ พี่น้อง ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท เงื่อนไข MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ...

Read More »

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สำหรับข้าราชการทหาร)

308_hilight_th_150325063240

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ใช้สิทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการทหาร เงื่อนไข ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำ (ไม่รวมลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างงาน) ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ หรือ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครดำเนินการหักเงินเดือนนำส่งเพื่อชำระหนี้ให้กับธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

Read More »

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ธนาคารทหารไทย

137_hilight_th_160913022752

เมื่อคุณต้องการเงินสดสักก้อน เพื่อนำไปตกแต่งต่อเติมบ้าน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ แต่ไปกู้เงินจากที่อื่นก็จะเสียดอกเบี้ยแพงๆ TMB ขอเสนอให้คุณนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้แล้วมาค้ำประกันกับ TMB เพื่อสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินก้อน ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ สินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการกู้บ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ถ้าคุณมีการกู้บ้านกับ TMB อยู่แล้ว หรือกรณีที่คุณมารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB แล้วต้องการเงินสดสักก้อน คุณก็สามารถ ขอสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากการกู้บ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านได้ทันที ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ ในแต่ละเดือน เพราะเราให้ระยะเวลาผ่อนนานถึง 15 ปี ข้อมูลทั่วไป สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)และคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดอายุสัญญา ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ มูลค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท ...

Read More »

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

136_hilight_th_150206121758

ถ้าคุณกำลังผ่อนบ้านอยู่ เคยคิดมั๊ยว่า คุณกำลังผ่อนบ้านที่มีดอกเบี้ยแพงๆ โดยไม่รู้ตัว เพราะเงินที่คุณจ่ายไปแต่ละงวดนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จ่ายเงินต้นส่วนหนึ่ง แต่เงินอีกส่วนหนี่งที่มากกว่าจะถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ย เป็นอย่างนี้ทุกๆ เดือน นั่นแสดงว่าคุณกำลังจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่นั่นเอง “ตัดต้น ได้มากขึ้น” หรือ “ผ่อนต่อเดือนน้อยลง” ขอแนะนำให้คุณย้ายการกู้บ้านจากที่เดิมมาที่ TMB หรือ ที่เรียกกันว่า “รีไฟแนนซ์บ้าน” จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป “ตัดต้น ได้มากขึ้น” หรือทำให้คุณ “ผ่อนต่อเดือนน้อยลง” ข้อมูลทั่วไป มารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB สิ  ดอกเบี้ยต่ำ แถมไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  ได้แก่ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน สมัครบัตรเดบิต TMB  (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต TMB แล้ว ...

Read More »

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี

135_hilight_th_160601032858

กู้บ้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อย่าใจร้อน! คนส่วนใหญ่เมื่อได้บ้านที่ถูกใจแล้ว มักจะใจร้อน! เช่น ยื่นกู้เฉพาะธนาคารที่ใช้อยู่ หรือธนาคารที่โครงการแนะนำ คุณแน่ใจได้ยังไงว่าธนาคารนั้นจะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่อง ดอกเบี้ย โดยเฉพาะช่วง 3 ปีแรก ค่าธรรมเนียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ควรยื่นและเปรียบเทียบข้อเสนออย่างน้อย 3 – 4 ธนาคาร ดังนั้น เมื่อคิดจะกู้บ้าน ห้าม! ใจร้อน ข้อมูลทั่วไป ข้อเสนอของเรา กู้บ้านที่ TMB ดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่่ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน สมัครบัตรเดบิต TMB (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต TMB แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) คุณจะได้รับสิทธิพิเศษ   ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดอายุสัญญา ...

Read More »

บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

134_hilight_th_150211112553

เมื่อรถเสีย คอมพิวเตอร์พัง เจ็บป่วยกระทันหัน หรือร้านค้าบางที่ก็ไม่รับบัตรเครดิต จำเป็นต้องใช้เงินสดกระทันหัน แต่มีเงินไม่พอ จะดีกว่ามั๊ยถ้าคุณมีบัตรกดเงินสด ที่เป็นเหมือนกระเป๋าตังส์อีกใบของคุณ ไว้ยามฉุกเฉินเมื่อต้องการเงิน ก็กดได้ทันที กดเงินสดได้จากทุกตู้เอทีเอ็มกว่า 42,000 ตู้ ทั่วประเทศ เพียงพกบัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช ติดกระเป๋าไว้ คุณก็สามารถกดเงินสดได้จากทุกตู้เอทีเอ็ม กว่า 42,000 ตู้ ทั่วประเทศ ที่มีเครื่องหมาย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดใดๆ ข้อมูลทั่วไป วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ชำระคืนเพียง 5% ของยอดหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อรอบบัญชี ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย 27% ต่อปี (CPR + 9%) ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

133_hilight_th_160401034606

ใครๆ ก็คงไม่ตั้งใจอยากจะมีหนี้ แต่ก็มีจนได้ด้วยการกู้ยืมเล็กๆ น้อยๆ จากที่นั่นมาโปะที่นี่ ทบไป ทบมา จนเริ่มบานปลาย ผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดซักที อย่าปล่อยให้มันสายเกินไป สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ เป็นเงินกู้ ที่โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ เพื่อให้คุณไปเคลียร์หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หรือ หนี้จากบัตรกดเงิน ได้ด้วยตัวคุณเอง ช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ย และจ่ายค่างวดต่อเดือนน้อยลง ข้อมูลทั่วไป อัตราดอกเบี้ยถูก 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี อัตรดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รายได้ประจำต่อเดือน พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 12 เดือนแรก เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

132_hilight_th_160817043149

เคยคิดมั๊ยว่า ถ้าคุณมีเงินสักก้อน คงจะมีโอกาสได้ทำอะไรดีๆ หรือเคยมีใครซักคนเคยบอกคุณมั๊ยว่า คุณมีไอเดียมากมาย ลงมือทำสิ แต่ที่ยังไม่ทำ เพราะคุณยังไม่พร้อมเรื่องเงินทุนใช่มั๊ย โอกาสทำสิ่งดีๆ หรือไอเดีย จะไม่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไป ด้วยสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณเพื่อให้คุณนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ สามารถทยอยผ่อนชำระเดือนละเท่าๆ กันทุกเดือน

Read More »