Home / Tag Archives: ธนาคารกสิกรไทย

Tag Archives: ธนาคารกสิกรไทย

บัตรเครดิต ร่วม คิง เพาเวอร์ กสิกรไทย

บัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์3

สมัคร ออนไลน์ บัตรเครดิต ร่วม คิง เพาเวอร์ กสิกรไทย  สมัคร ออนไลน์ บัตรเครดิต ร่วม คิง เพาเวอร์ กสิกรไทย  สำหรับส่วนลดพิเศษ ที่คิง เพาเวอร์ เหมาะจริงๆ สำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้ง บัตรเครดิต ร่วม คิง เพาเวอร์ กสิกรไทย ชื่อเครดิตการ์ด บัตรเครดิต ร่วม คิง เพาเวอร์ กสิกรไทย แพลทินัม (King Power-KBank Platinum Credit Card) สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ประเภทบัตร Platinum เหมาะสำหรับ ช้อปปิ้งทั่วไป จุดเด่น รับสิทธิพิเศษที่มากกว่าเมื่อช้อปสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ : รับส่วนลด สูงสุด 20% ตั้งแต่บาทแรก และสะสมกะรัตกับ คิง ...

Read More »

สินเชื่อธนวัฏ 5Plus

ProductThumb_601HI5_MO

สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน   วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น คุณสมบัติผู้กู้ เป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีเงินได้ประจำขั้นต่ำ 15,000.- บาท อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 60 ปี มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย วงเงินให้กู้ 5 เท่าของเงินได้ สูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุวงเงินอัตโนมัติ) อัตราดอกเบี้ย MRR + 9% ต่อปี (ปัจจุบัน = 16.875% ต่อปี) กรณีผิดนัดนัดชำระหนี้คิด 25% ต่อปี เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระเฉพาะดอกเบี้ย เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี) หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด ...

Read More »

สินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋ว

K-Bank-1

ร้านเล็ก ร้านใหญ่ โตไว ไม่สะดุด เอาใจเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี จุดเด่น มีสินเชื่อหลากหลายประเภท เหมาะกับทุกความต้องการ เพียบพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตไปสู่เอสเอ็มอี รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สัญชาติไทย เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล อายุตั้งแต่ 20 -75 ปี – ลูกค้าที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ อายุไม่เกิน 65 ปี – ลูกค้าที่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ อยู่แล้ว อายุไม่เกิน 75 ปี เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจ ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เลือกรูปแบบสินเชื่อได้ตามความต้องการ สินเชื่อระยะสั้น (เงินทุนหมุนเวียน): เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ใช้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี  3 แบบ O/D (Overdraft): วงเงินโอดี หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี (ต้องมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารและใช้เช็คในการเบิกจ่าย) คิดดอกเบี้ยตามยอดใช้จริงทุกสิ้นเดือนแบบทบต้น P/N (Promissory Notes): ...

Read More »

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan for Education)

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย-K-Personal-Loan-for-Education-1024x678 (Small)

ติดอาวุธให้ปัญญา เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยศึกษาต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงประกาศนียบัตรบัณฑิต ก้าวสู่ความสำเร็จด้วย K-Personal Loan for Education (สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย) จุดเด่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ณ สถาบันการศึกษาและตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง หรือให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) ของผู้ศึกษาเป็นผู้กู้แทน วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร อาทิ ค่าหน่วยกิต,ค่าธรรมเนียม,ค่าทัศนศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษารับรอง คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง ไม่ได้คิดจากเงินให้กู้ ไม่ต้องมีหลักทรัยพ์ค้ำประกัน ใช้บุคคลค้ำประกันเพียงคนเดียว ระยะเวลาผ่อนชำระ 5-7 ปี รายละเอียด คุณสมบัติของผู้ศึกษา ผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน คุณสมบัติของผู้ศึกษา มีสัญชาติไทย ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง ให้ดูรายละเอียดในคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ...

Read More »

บัตรกดเงินสดกสิกรไทย – สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)

mini-rl-kbank-1604

บัตรกดเงินสด กสิกรไทย ค่าเล่าเรียน ค่าท่องเที่ยววันหยุดยาว ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ  จะค่าอะไร… ก็ให้คุณยิ้มรับทุกเรื่อง กับ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) จุดเด่น วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ รายปี ตลอดชีพ ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม. สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน คิดดอกเบี้ยตามยอดที่ใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย เลือกชำระคืนเป็นรายเดือนในรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชำระคืนแบบเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดใช้จ่าย หรือ 500 บาท * สินเชื่อ K-SME ...

Read More »

สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย (K-Home Loan for Multi Purpose)

home-condo06 (Small)

เครดิตดี ผ่อนชำระตรงเวลา สามารถขอวงเงินสินเชื่อใหม่สบาย ๆ อยากใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ จุดเด่น เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่มีผลการผ่อนชำระดี เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ได้อเนกประสงค์ ไม่มีภาระในการผ่อนชำระมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี รายละเอียด ระยะเวลาการกู้ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 15 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี ( กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่ เกิน 65 ปี ( กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว) คุณสมบัติของผู้กู้ เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลการผ่อนชำระดี ไม่มียอดค้างชำระ และผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 15 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี ( กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่เกิน 65 ...

Read More »

สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)

Miracle Eyes (Small)

ถ้ามีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องใช้จ่าย ใช้ที่อยู่ของคุณเป็นทุน แปลงสินทรัพย์เป็นเงินกู้ กับบริการสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์ เบาใจผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี …เรื่องราวหลายหลากที่ต้องใช้เงินจึงใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ เงินก็ได้ บ้านก็ยังอยู่…. ด้วยสินเชื่อที่คุณสามารถนำเงินไปใช้ทำอะไรก็ได้ตามต้องการ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน จุดเด่น สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 15 ปี ระยะเวลาในการกู้ ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี รายละเอียด คุณสมบัติผู้ขอกู้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม- กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี- กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี อายุงานของผู้ขอกู้- ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า ...

Read More »

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)

72155be1e

ถ้าวันนี้ฝันอยากมีบ้าน…เป็นเจ้าของบ้านหลังถูกใจโดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของบ้าน หรือคอนโดในฝันกันได้ทุกคน แม้ไม่มีเงินดาวน์ กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาวนาน จุดเด่น เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี รายละเอียด คุณสมบัติผู้ขอกู้ 1.  สัญชาติไทย 2.  มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี 3. อายุงาน • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า ...

Read More »