Home / Tag Archives: กู้เงินในระบบ (page 3)

Tag Archives: กู้เงินในระบบ

สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด

013377-1-aw_perfectmun_a5-1

Read More »

สินเชื่อ Refinance ธนาคารธนชาต

banner-home-refinance

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้าน Refinance เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน ...

Read More »

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ธนาคารทหารไทย

137_hilight_th_160913022752

เมื่อคุณต้องการเงินสดสักก้อน เพื่อนำไปตกแต่งต่อเติมบ้าน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ แต่ไปกู้เงินจากที่อื่นก็จะเสียดอกเบี้ยแพงๆ TMB ขอเสนอให้คุณนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้แล้วมาค้ำประกันกับ TMB เพื่อสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินก้อน ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ สินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการกู้บ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ถ้าคุณมีการกู้บ้านกับ TMB อยู่แล้ว หรือกรณีที่คุณมารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB แล้วต้องการเงินสดสักก้อน คุณก็สามารถ ขอสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากการกู้บ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านได้ทันที ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ ในแต่ละเดือน เพราะเราให้ระยะเวลาผ่อนนานถึง 15 ปี ข้อมูลทั่วไป สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)และคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดอายุสัญญา ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ มูลค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท ...

Read More »

ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อสวัสดิการ

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

วงเงินสินเชื่อพิเศษสุด สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ ให้สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ การจ่ายเงินกู้ จ่ายเงินกู้งวดเดียว การชำระหนี้เงินกู้ การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น จำนวนเงินให้กู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท จุดเด่นของบริการ เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ เป็นผู้ฝากเงินประเภทใด ประเภทหนึ่งของธนาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน หลักประกันเงินกู้ 1. ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้ 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ...

Read More »

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้านมือสอง

banner-home-used

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณซื้อบ้านมือสอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง และระยะเวลาผ่อนชำระนาน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี เจ้าของธุรกิจ ...

Read More »

โปรโมชั่น สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%8c

สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์ (โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง 31 ตุลาคม 2559 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA เดือนที่ 1-9 1.29% 1.79% เดือนที่ 10-12 MRR – 2.40% MRR – 2.40% ปีที่ 2-3 MRR – 2.40% MRR – 2.40% หลังจากนั้น MRR – 2.00% ...

Read More »

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

136_hilight_th_150206121758

ถ้าคุณกำลังผ่อนบ้านอยู่ เคยคิดมั๊ยว่า คุณกำลังผ่อนบ้านที่มีดอกเบี้ยแพงๆ โดยไม่รู้ตัว เพราะเงินที่คุณจ่ายไปแต่ละงวดนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จ่ายเงินต้นส่วนหนึ่ง แต่เงินอีกส่วนหนี่งที่มากกว่าจะถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ย เป็นอย่างนี้ทุกๆ เดือน นั่นแสดงว่าคุณกำลังจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่นั่นเอง “ตัดต้น ได้มากขึ้น” หรือ “ผ่อนต่อเดือนน้อยลง” ขอแนะนำให้คุณย้ายการกู้บ้านจากที่เดิมมาที่ TMB หรือ ที่เรียกกันว่า “รีไฟแนนซ์บ้าน” จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป “ตัดต้น ได้มากขึ้น” หรือทำให้คุณ “ผ่อนต่อเดือนน้อยลง” ข้อมูลทั่วไป มารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB สิ  ดอกเบี้ยต่ำ แถมไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท  ได้แก่ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน สมัครบัตรเดบิต TMB  (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต TMB แล้ว ...

Read More »

ธนาคารออมสิน สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8

เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ ด้วยเงินกู้ ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ แล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอีกต่อไป เอกสารประกอบการค้ำประกัน สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / เอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่จะใช้เป็นหลักประกัน และอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร สำเนาสมุดเงินฝาก / สลากออมสินพิเศษ / สลากออมสินพิเศษรุ่นธนโชค ที่จะใช้เป็นหลักประกัน เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร คุณสมบัตรผู้กู้ 1. เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน และมีหลักเกณฑ์เงือนไข ดังนี้ กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารให้กู้เพียงคนเดียว กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารหรือสมัครผ่านกรมการจัดหางาน ให้กู้ร่วมกับญาติที่ใกล้ชิดที่มีรายได้แน่นอน 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี 3. เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ) จุดเด่นของบริการ ...

Read More »

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้านใหม่

banner-home-loan-550px

โปรโมชั่น *เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคารธนชาต (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)โดยแนะนำผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อบ้านธนชาต ผ่านสาขาของธนาคารธนชาตเท่านั้น ผู้ถูกแนะนำจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินและมีการจดจำนองระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น ผู้แนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรม Member Get Member ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุผลิตภัณฑ์ที่ผู้แนะนำใช้บริการอยู่กับธนาคารพร้อมกับเอกสารการสมัครของผู้ถูกแนะนำทุกราย เพื่อยืนยันสิทธิ์ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและมีการจดจำนอง ผู้แนะนำสามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนและจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลตามจำนวนที่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและตามวงเงินจดจำนอง (ที่กำหนดตามตาราง) ทางธนาคารฯ จะทำการสรุปจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและจดจำนองและจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลตามจำนวนที่ได้รับให้กับผู้แนะนำภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในระบบของธนาคารฯ กรณมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ต่อผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารฯ จะถือเอาผู้แนะนำที่ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามที่แนบมากับเอกสารการขอสินเชื่อที่นำส่งให้กับธนาคารฯเป็นรายแรกเป็นผู้มีสิทธิ โดยจะตรวจสอบจากวันที่สมัครสินเชื่อบ้านธนชาตเป็นหลัก ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บัตรกำนัลเซ็นทรัล ในกรณีที่ผู้แนะนำไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ ธนาคารฯจะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบเพียงจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการจดจำนองเท่านั้น กรณีผู้แนะนำต้องการสอบถามสถานะการพิจารณาผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถามจากสาขาของธนาคารธนชาตที่ทำการสมัครเท่านั้น ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต Happy PA ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาสินเชื่อบ้านธนชาตในทุกกรณี บัตรกำนัลไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดทอนเป็นเงิน ...

Read More »

ยูโอบี แคช ทู โฮม

%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%8a-%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1

ยูโอบี แคชทูโฮม แผนการใช้เงินของคุณจะเป็นไปได้ทุกอย่างด้วยบ้านของคุณเอง ตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงินของคุณโดยไม่จำกัด วัตถุประสงค์การกู้เพียง ใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันไม่ว่าบ้านพักอาศัยของคุณจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาว์นโฮม โฮมออฟฟิศหรือคอนโดมิเนียม เพียงคุณเป็นเจ้าของบ้าน คุณสามารถนำมาเพิ่มอำนาจทางการเงินหรือเสริมสภาพคล่องให้กับคุณได้ โปรโมชั่น คุณลักษณะของสินเชื่อ คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น เอกสารประกอบการพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณลักษณะของสินเชื่อ สินเชื่ออเนกประสงค์ ยูโอบี แคช ทู โฮม เปิดโอกาสให้คุณใช้จ่ายได้อย่างมีอิสระคล่องตัว อนุมัติวงเงิน 75% – 85% ของราคาประเมิน อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท ( 15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด) เลือกประเภทของวงเงินได้ถึง 3 ทางเลือกของประเภทวงเงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ ประเภทผ่อนชำระทุกเดือน (Fixed Term Loan) สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนได้นานสูงสุด 20-30 ปี ...

Read More »