Home / สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถคือเงิน – My Car My Cash

004a9c

สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ เป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยลูกค้าที่สมัครสินเชื่อยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยลูกค้าผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์รถยนต์จะโอนกลับเป็นของลูกค้าทันที จุดเด่น วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท* เลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 60 เดือน อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน* รถยังมีขับ เหมือนเดิม ติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย และสะดวก แบบที่เดียวจบที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เงื่อนไขบริการ เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น เงื่อนไขการทำประกันภัย เงือนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ หมายเหตุ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม ...

Read More »

กรุงศรี ทรัค สินเชื่อรถบรรทุกใหม่

krungsri-auto-truck-2015-jpg

ธนาคารเคียงข้างการเติบโตของทุกธุรกิจทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ด้วยสินเชื่อใหม่ล่าสุด “สินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่” (Krungsri Truck) กรุงศรี ทรัค ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ไปจนถึง 12 ล้อ/รถลากจูง/รถพ่วง/รถกึ่งพ่วง รวมถึงให้บริการสินเชื่อในส่วนของอุปกรณ์ และส่วนประกอบของตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ซึ่งการให้บริการนี้ครอบคลุมรถบรรทุกเกือบทุกยี่ห้อ เช่น Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN เป็นต้น โดยเมื่อปลายปี 2555 ธนาคารได้นำร่องให้บริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค กับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างขนส่งปูนซีเมนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตปูนที่มีเครือข่ายระดับประเทศ จากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนี้ให้ความสนใจ และเห็นถึงประโยชน์ทั้งในเชิงการขยายธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน จึงได้เลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุกของธนาคารอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับจ้างขนส่งน้ำมัน, ธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าต่างๆ รวมถึงโรงงานผลิตและนำส่งสินค้า, ธุรกิจสินค้าการเกษตร เช่น ยางพารา เป็นต้น ปัจจุบัน ธนาคารได้ขยายบริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งประเภทบุคคล ...

Read More »

กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ

krungsri-auto-F-L-2015

ให้บริการเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ สำหรับรถประจำตำแหน่ง และรถกระบะสำหรับขนส่งแก่ลูกค้าองค์กรกรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง สินเชื่่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ ประเภทสินเชื่อเลือกได้ เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เป็นรูปแบบการเช่าซื้อรถยนต์ทั่วไป โดยมีข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น สัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง) มีลักษณะคล้ายเช่าซื้อรถยนต์ทั่วไป แต่ให้ความคุ้มค่ากับนิติบุคคลมากกว่า ทั้งในด้านประโยชน์ทางภาษี และการบริหารสภาพคล่อง สินเชื่อกรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง ด้วย 2 รูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ การทำสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อการจัดซื้อรถยนต์เป็นรายคัน (Leasing) การเปิดวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้จัดซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ (Fleet) โดยทั่วไปกำหนดวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ถึงประมาณ 150 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทยอยเบิกใช้วงเงิน โดยสามารถเลือกใช้ประเภทสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่าทางการเงินก็ได้ ลักษณะของการผ่อนชำระกรณีที่เป็นเช่าทางการเงิน กำหนดเงินวางประกัน (Deposit Payment) ตั้งแต่ 0-30% โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 20% ของราคารถยนต์ กำหนดค่าเช่าคงที่ ...

Read More »

กรุงศรี แคช ทู คาร์ สินเชื่อรถบ้าน

krungsri-auto-c2c-2015

กรุงศรี แคช ทู คาร์ สินเชื่อรถบ้าน เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองโดยตรงจากเจ้าของรถหรือที่เรียกกันว่า รถซื้อ-ขายกันเอง หรือรถบ้าน จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน ‘กรุงศรี แคช ทู คาร์’ (Cash2Car) ให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการขอสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน ฟรี!! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน “แคช ทู คาร์ แอสซิสแทนซ์” ตลอด 1 ปีแรก ให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง (แคช ทู คาร์ แอสซิสแทนซ์ ให้บริการโดย บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ...

Read More »

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

krungsri-auto-c4c-po-2015

ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ทางเลือกใหม่หากคุณต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือ ขยายกิจการร้านค้า เพียงนำรถมาขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช แบบโปะ ขยันโปะ..คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ หมดไว…ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น สบายใจ…เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ไม่ต้องโอนเล่ม…ไม่มีใครรู้ คาร์ ฟอร์ แคช เข้าใจดีว่าการจัดการภาระ ทางการเงิน บางครั้งคุณคงไม่อยากให้คนที่บ้าน ต้องกังวลไปด้วย จึงทำให้ทุกฝันที่คุณอยากทำ เพื่อครอบครัวเป็นจริงได้!! ด้วยสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ตัวเล่มยังเป็นชื่อคุณเหมือนเดิม ขั้นตอนการขอสินเชื่อง่าย และไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเล่มอีกด้วย จุดเด่นของ คาร์ ...

Read More »

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อเพื่อคนมีรถ

krungsri-auto-c4c-2015

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจ ขยายร้านค้า ซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือแม้แต่ต้องการนำเงินก้อนไปช่วยลดภาระอื่นๆ เพียงนำรถ และเล่มทะเบียนรถตัวจริงมาขอสมัครสินเชื่อโดยสามารถใช้รถได้เหมือนเดิม มีรถ..ใช้รถ มารับข้อเสนอดีๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน) รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว) ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นในวงเงินเดียวกัน สะดวกกับ บริการ ‘คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่’ ที่ให้บริการถึงบ้าน    รถไม่ได้มีไว้ขับอย่างเดียว แต่ใช้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ด้วย ที่ คาร์ ฟอร์ แคช คาร์ ฟอร์ ...

Read More »

กรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถเต็นท์

krungsri-auto-used-2015

ให้ท่านเป็นเจ้าของรถเต็นท์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก้อน ด้วยสินเชื่อรถเต็นท์ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ พบข้อเสนอที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของท่านจากธนาคาร อาทิ วงเงินสินเชื่อประมาณ 80% ของราคารถ ระยะเวลาการเช่าซื้อนานสูงสุด 84 เดือน ดาวน์น้อย หรือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น ข้อดีของสินเชื่อเช่าซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำหลักประกัน ท่านสามารถใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียว ณ วันที่ซื้อรถ ช่วยท่านจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยยอดชำระรายเดือนที่แน่นอนซึ่งได้คำนวณไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด อายุสัญญาเช่าซื้อ สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก รู้ผลอนุมัติเร็ว    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call 1572 *6 คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ ...

Read More »

กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

krungsri-auto-jew-2015-jpg

สินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่าย และเร็วยิ่งขึ้น ด้วยค่างวดรถต่อเดือนที่น้อยกว่าค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบปกติของธนาคารฯ สูงสุด 40%* พร้อม 3 ทางเลือกสำหรับงวดสุดท้าย ทางเลือกที่ 1 ชำระเงินงวดสุดท้ายเต็มจำนวนและรับโอนกรรมสิทธิ์รถได้ทันที ทางเลือกที่ 2 เลือกผ่อนชำระงวดสุดท้ายต่อสบายๆ** ทางเลือกที่ 3 เปลี่ยนรถคันใหม่ สามารถเทิร์นรถคันเก่าได้ที่ผู้แทนจำหน่ายเพื่อใช้เป็นเงินดาวน์** *ค่างวดการผ่อนชำระต่อเดือนของ กรุงศรี จิ๋ว จิ๋ว จะต่ำกว่าค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อแบบปกติของธนาคารสูงสุด 40% **ขอสงวนสิทธิ์สำหรับข้อเสนอเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ทั้งนี้พิจารณาจากสถานภาพและรายได้ของผู้เช่าซื้อ ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call 1572 *6 คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 ...

Read More »

กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

krungsri-auto-new-2015

สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ เป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระเต็มราคา และเป็นเงินสดในคราวเดียว ผู้เช่าซื้อเพียงชำระเงินบางส่วน (หรือที่เรียกว่าเงินดาวน์) ให้กับธนาคาร และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ การให้บริการสินเชื่อประเภทนี้จะเริ่มจากผู้เช่าซื้อแสดงความจำนงในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคาร ผ่านเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูม ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อต่อไป ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อได้รับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคาร โดยในสัญญาเช่าซื้อจะกำหนดจำนวนเงินดาวน์และค่างวด รวมถึงกำหนดวิธีการผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยภายหลังจากทำสัญญาเช่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดำเนินการชำระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์โอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้แก่ธนาคาร ผู้เช่าซื้อสามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์นั้นได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีประจำปี ค่าประกันภัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั้นจะถูกโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ ก็ต่อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่างวดให้แก่ธนาคารครบถ้วนตามสัญญา ธนาคารให้บริการสินเชื่อรถใหม่กับรถทุกค่าย มีพื้นที่บริการครอบคลุมทั่วประเทศโดยให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทุกค่ายในเรื่องการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม กรุงศรี ออโต้ มีบริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีและฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call 1572 *6 คุณสมบัติผู้สมัคร ...

Read More »