Home / ธนาคารธนชาต / สินเชื่อบุคคล ธนชาต

สินเชื่อบุคคล ธนชาต

ธนชาตบ้านแลกเงิน

banner-cash-home-4-550px

รายละเอียด สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ ให้คุณรับเงินสด บ้านก็ยังมีอยู่ อีกทั้งยังผ่อนสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ ...

Read More »

ธนาคารธนชาต สถาบัน TNI

loan-tni

รายละเอียด ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม… ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ ให้ธนชาตร่วมเติมเต็มอนาคตคุณให้สดใส ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Scholar Loan for TNI วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วงเงินสินเชื่อ 100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท วิธีการเบิกเงินกู้ ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย TBANK’s MLR + 3% (ต่อปี) (MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี) ...

Read More »

ชินเชื่อเพื่อการศึกษาธนชาต FLASH Scholar

scholar_n3

รายละเอียด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ วงเงินสินเชื่อ : 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 8 ปี การค้ำประกัน : บุคคล การชำระคืน : ชำระคืนค่างวดทันที แบบลดต้นลดดอก วิธีการชำระคืน : หักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต วิธีการเบิกเงินกู้ : ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการศึกษา Scholar Loan (Fact ...

Read More »

ธนชาต FLASH Plus

flash-webbanner-9

ไฮไลท์ รายละเอียดเงื่อนไข วิธีการสมัครและการคำนวณดอกเบี้ย โปรโมชั่น * เงื่อนไขสิทธิพิเศษผู้สมัครบัตร FLASH Plus รายใหม่: สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับตามรายการส่งเสริมการขาย เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 59 ถึง 31 ม.ค. 60 ดังนี้ 1.1 สิทธิพิเศษสำหรับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 3 เดือน นับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เมื่อสมัครบัตรพร้อมกับสมัครบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 20 – 26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร 1.2 สิทธิพิเศษบัตรกำนัล ดังนี้ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 150 ...

Read More »