Home / ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

สินเชื่อโฮมพลัส ธนาคารธนชาต

banner-home-plus-550px

ไฮไลท์ รายละเอียด สินเชื่อโฮมพลัส สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อบ้านธนชาต ด้วยการผ่อนแบบสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกินระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อที่มีในปัจจุบัน คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ...

Read More »

ธนชาตบ้านแลกเงิน

banner-cash-home-4-550px

รายละเอียด สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ ให้คุณรับเงินสด บ้านก็ยังมีอยู่ อีกทั้งยังผ่อนสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ ...

Read More »

ธนชาตต่อฝัน ธนาคารธนชาต

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99

รายละเอียด หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด วิธีการสมัคร เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ช่องทางการสมัคร ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หมายเหตุ – ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ถาม-ตอบ 1. ถาม สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน คือ อะไร ตอบ เป็นบริการสินเชื่อบ้านสำหรับซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ โดยให้กู้ได้นานสูงสูดถึง 40 ปี (หรือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ อายุลูกค้าต้องไม่เกิน 70 ปี) 2. ถาม หลักประกันประเภทใด ที่สามารถขอสินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝันได้ ตอบ ธนาคารเปิดรับหลักประกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ยกเว้น คอนโดมิเนียม อาคารชุด และอาคารพาณิชย์ 3. ...

Read More »

ออมดี มีบ้าน ธนาคารธนชาต

banner-home-saving-2-550px

รายละเอียด ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบัน สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home ลดดอกเบี้ย 0.15% หรือ ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home Plus ลดดอกเบี้ย 0.25% * Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย ...

Read More »

สินเชื่อปลูกบ้าน ธนาคารธนชาต

banner-home-build-550px

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินเปล่าและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายใน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ ...

Read More »

สินเชื่อ Refinance ธนาคารธนชาต

banner-home-refinance

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้าน Refinance เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน ...

Read More »

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้านมือสอง

banner-home-used

ไฮไลท์ รายละเอียด บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณซื้อบ้านมือสอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง และระยะเวลาผ่อนชำระนาน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผู้กู้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้ อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี เจ้าของธุรกิจ ...

Read More »

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้านใหม่

banner-home-loan-550px

โปรโมชั่น *เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคารธนชาต (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)โดยแนะนำผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อบ้านธนชาต ผ่านสาขาของธนาคารธนชาตเท่านั้น ผู้ถูกแนะนำจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินและมีการจดจำนองระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น ผู้แนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรม Member Get Member ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุผลิตภัณฑ์ที่ผู้แนะนำใช้บริการอยู่กับธนาคารพร้อมกับเอกสารการสมัครของผู้ถูกแนะนำทุกราย เพื่อยืนยันสิทธิ์ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและมีการจดจำนอง ผู้แนะนำสามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนและจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลตามจำนวนที่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและตามวงเงินจดจำนอง (ที่กำหนดตามตาราง) ทางธนาคารฯ จะทำการสรุปจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและจดจำนองและจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลตามจำนวนที่ได้รับให้กับผู้แนะนำภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในระบบของธนาคารฯ กรณมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ต่อผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารฯ จะถือเอาผู้แนะนำที่ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามที่แนบมากับเอกสารการขอสินเชื่อที่นำส่งให้กับธนาคารฯเป็นรายแรกเป็นผู้มีสิทธิ โดยจะตรวจสอบจากวันที่สมัครสินเชื่อบ้านธนชาตเป็นหลัก ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บัตรกำนัลเซ็นทรัล ในกรณีที่ผู้แนะนำไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ ธนาคารฯจะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบเพียงจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการจดจำนองเท่านั้น กรณีผู้แนะนำต้องการสอบถามสถานะการพิจารณาผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถามจากสาขาของธนาคารธนชาตที่ทำการสมัครเท่านั้น ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต Happy PA ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาสินเชื่อบ้านธนชาตในทุกกรณี บัตรกำนัลไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดทอนเป็นเงิน ...

Read More »

ธนาคารธนชาต สถาบัน TNI

loan-tni

รายละเอียด ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม… ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ ให้ธนชาตร่วมเติมเต็มอนาคตคุณให้สดใส ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Scholar Loan for TNI วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วงเงินสินเชื่อ 100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท วิธีการเบิกเงินกู้ ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย TBANK’s MLR + 3% (ต่อปี) (MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี) ...

Read More »

ชินเชื่อเพื่อการศึกษาธนชาต FLASH Scholar

scholar_n3

รายละเอียด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ วงเงินสินเชื่อ : 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 8 ปี การค้ำประกัน : บุคคล การชำระคืน : ชำระคืนค่างวดทันที แบบลดต้นลดดอก วิธีการชำระคืน : หักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต วิธีการเบิกเงินกู้ : ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการศึกษา Scholar Loan (Fact ...

Read More »