Home / ธนาคารยูโอบี / แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติเร็ว จาก UOB

แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติเร็ว จาก UOB

สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติเร็ว

สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติเร็ว จาก UOB

วันนี้ทาง laoningthai จะมาขอแนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติเร็ว ให้กับทางผู้อ่านกันครับ

เคยมั้ยเวลาที่เราต้องการใช้เงินด่วนมาก ที่ไม่สามารถเพิ่งพาเงินจากที่ไหนได้เลย ทั้งพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ก็ไม่สามารถให้เรายืมเงินได้ จนบางครั้งอาจจะมีความคิดที่จะไปกู้เงินนอกระบบมาใช้กันเลยทีเดียว

อย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปแล้วในช่วงแรก ว่าจะแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคล ที่อนุมัติบัตรให้เราได้เร็วมา 1 อย่าง นั่นก็คือ สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอ-แคช ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อ ที่สามารถอนุมัติให้เราผ่านได้เพียงใช้เวลาแค่ 3วันหลังที่ได้รับเอกสารครบถ้วน (เรื่องผ่านไม่ผ่านก็อีกเรื่องนะครับ) ซึ่งก็หมายความว่า คุณลูกค้าสามารถได้เงินมาใช้จากสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ภายในเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอ-แคช

เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอ-แคช ไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้คุณแบ่งจ่ายสบายๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน

คุณสมบัติของ UOB I-Cash
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท*
  • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
  • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
  • อนุมัติภายใน 3 วัน
  • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ประเภทของผู้สมัคร
พนักงานประจำ
เจ้าของกิจการ
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
อายุ 20-60 ปี
  รายได้ต่อเดือน
15,000 บาท ขึ้นไป
20,000 บาทขึ้นไป
  อายุการทำงาน
1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน
3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน
เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่บริษัท
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)ธรุกิจส่วนตัว
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

 

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ สินเชื่อส่วนบุคคล
UOB I-Cash
1.1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
(ต่อปี)
รายได้ต่อเดือน (บาท)
อัตราดอกเบี้ย*
พนักงาน
ประจำ
15,000-30,000
27.99% (MRR**+20.24%)
30,000-50,000
24.99% (MRR**+17.24%)
50,000-100,000
21.99% (MRR**+14.24%)
>100,000
19.99% (MRR**+12.24%)
เจ้าของ
กิจการ
20,000-50,000
27.99% (MRR**+20.24%)
>50,000
24.99% (MRR**+17.24%)


*อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี )
**MRR ณ วันที่ 24 พ.ค. 2560 เท่ากับ 7.75%

1.2. ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
ไม่มี
1.3. ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด (ถ้ามี)
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ กับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% คูณยอดคงค้าง ทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงิน จนถึงวันปิดบัญชีหารด้วย 365
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินอนุมัติ
3. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

จุดรับชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตต่างจังหวัด
ต่อรายการ
เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เช็คทางไปรษณีย์
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
หักบัญชีธนาคารยูโอบี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง * (www.uob.co.th)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาท
20 บาท
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา**
• ชำระผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ชำระผ่านช่องทาง Electronics
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท10 บาท

15 บาท10 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์**
17 บาท
30 บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท ต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระทุกงวด
*
บริการยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับทางธนาคาร
**
ในกรณีที่ยอดชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยามากกว่า  50,000 บาท (50,001 ขึ้นไป) คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 0.1% ของยอดชำระที่มากกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารฯ
4.1 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
ไม่มี
4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
ไม่มี
4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด)
100 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี
4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี
4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ
200 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ :
1. ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1, 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (Effective Rate)
2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินข้อ 3.2 เป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
5. สำหรับค่าติดตามทวงถามหนี้ที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

Comments

comments