Home / ธนาคารกรุงศรี / กรุงศรี ทรัค สินเชื่อรถบรรทุกใหม่

กรุงศรี ทรัค สินเชื่อรถบรรทุกใหม่

krungsri-auto-truck-2015-jpg

ธนาคารเคียงข้างการเติบโตของทุกธุรกิจทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ด้วยสินเชื่อใหม่ล่าสุด “สินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่” (Krungsri Truck)

กรุงศรี ทรัค ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ไปจนถึง 12 ล้อ/รถลากจูง/รถพ่วง/รถกึ่งพ่วง รวมถึงให้บริการสินเชื่อในส่วนของอุปกรณ์ และส่วนประกอบของตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ซึ่งการให้บริการนี้ครอบคลุมรถบรรทุกเกือบทุกยี่ห้อ เช่น Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN เป็นต้น


โดยเมื่อปลายปี 2555 ธนาคารได้นำร่องให้บริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค กับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างขนส่งปูนซีเมนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตปูนที่มีเครือข่ายระดับประเทศ จากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนี้ให้ความสนใจ และเห็นถึงประโยชน์ทั้งในเชิงการขยายธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน จึงได้เลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุกของธนาคารอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับจ้างขนส่งน้ำมัน, ธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าต่างๆ รวมถึงโรงงานผลิตและนำส่งสินค้า, ธุรกิจสินค้าการเกษตร เช่น ยางพารา เป็นต้น

ปัจจุบัน ธนาคารได้ขยายบริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งประเภทบุคคล และนิติบุคคล โดยผ่านผู้แทนจำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่า กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุก ที่จะรองรับการใช้งานรถบรรทุกสำหรับธุรกิจได้ทุกขนาด


เหตุผลดีๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้ กรุงศรี ทรัค

กรุงศรี-ทรัค-สินเชื่อรถบรรทุกใหม่


ข้อเสนอดีๆ จาก กรุงศรี ทรัค

 • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถ อุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ
 • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
 • ให้บริการที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกครอบคลุมทั่วทุกภาค
 • สะดวก เพราะมีทีมบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อถึงที่

บริการสินเชื่อรถบรรทุก ทุกขนาด ทุกประเภท

ตั้งแต่ 4-12 ล้อขึ้นไป รวมถึงอุปกรณ์ และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ตามรูปแบบดังต่อไปนี้

กรุงศรี-ทรัค-สินเชื่อรถบรรทุกใหม่
หมายเหตุ : รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รวมถึง หัวลาก หางพ่วง กึ่งพ่วง ให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
– ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก เฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่น และยุโรปเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Corporate Business Consultant Team

ประไพวรรณ ซึงถาวร
โทร: 081-839-8883
Email:
Praphaiwan.Sungthaworn@krungsri.com
ธิติพร ศักดิ์โสภาวิวัฒน์
โทร: 089-205-7787
Email:
Thitiporn.Saksobhavivat@krungsri.com
วิรงรอง วัฒนายากร
โทร: 081-927-2791
Email:
Virongrong.Wattanayakorn@krungsri.com

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20-65 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อ จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

นิติบุคคล

 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย เช่น บมจ., บจ., หจก., หสม.

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของบริษัท หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนามโดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.ถ) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

Comments

comments